РАЗВИТИЕ НА ЦЕНИТЕ НА НИКЕЛА И ТИТАНА

Юли 2017

Развитие на цената на Никел – Юли 2017

Развитие на цената на Титан – Юли 2017

Развитие на цената на Никел – Юли 2016/2017

Развитие на цената на Титан – Юли 2016/2017

Февруари 2017

Развитие на цената на Никел – Февруари 2017

Развитие на цената на Титан – Февруари 2017

Развитие на цената на Никел – Февруари 2016/2017

Развитие на цената на Титан – Февруари 2016/2017

Октомври 2016

Развитие на цената на Никел – Октомври 2016

Развитие на цената на Титан – Октомври 2016

Развитие на цената на Никел – Октомври 2015/2016

Развитие на цената на Титан – Октомври 2015/2016